Een aanvraag tot vergoeding indienen

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een aanvraag tot vergoeding indienen. U kunt ons deze op een gewoon blad papier toesturen ofwel gebruik maken van onze formulieren voor het aanvragen van een vergoeding voor electriciteit of gas.

In ieder geval moet uw aanvraag aan ons bij ter post aangetekend schrijven worden toegestuurd op het volgend adres :

Klachtendienst ORES
BP 10002
6041 Gosselies

De verschillende vergoedingsmechanismen in Wallonië worden aan u voorgesteld op dit portaal dat online wordt geplaatst door de CWaPE.

Bemiddelingsdiensten

Als u, ondanks de aandacht die wij aan uw probleem schenken en onze pogingen om het op te lossen, niet tevreden bent over de manier waarop uw zaak behandeld werd, kunt u beroep doen op twee bemiddelingsdiensten :

Federale ombudsdienst voor energie

Voor alle klanten in verband met de energiefacturatie: betaling van facturen, duidelijkheid van de facturatie, kwaliteit van de klantendienst van uw leverancier, betwisting van de factuur.

Contact : 02/211.10.60

Gewestelijke ombudsdienst voor energie

Voor alle klachten in verband met de technische aspecten van uw energiebevoorrading: aansluiting, budgetmeters, betwisting na het mislukken van een vergoedings- of premie-aanvraag, een  bemiddeling.

Contact : 081/33.08.24

RelativeLinksPlaceholder