Levering aan beschermde klanten

Onder bepaalde voorwaarden kunt u aanspraak maken op het sociaal tarief.  Dat statuut opent voor u bepaalde rechten, maar houdt ook bepaalde verplichtingen in.

Alle inlichtingen betreffende beschermde klanten en de sociale leverancier zijn terug te vinden op ores.be 

 

RelativeLinksPlaceholder