ORES Assets is een Waalse intercommunale vereniging die 200 gemeenten groepeert en als doel heeft de toegang tot elektriciteit, aardgas en gemeentelijke openbare verlichting te verzekeren.

 

De bedoeling van deze website is vooral informatie te bieden over het bedrijf en zijn organisatie alsook over de tarieven voor de distributie en de aansluiting van uw woning of bedrijf op het elektriciteits- of aardgasnet.

Voor alle informatie en voor alle vragen over de dagelijkse exploitatie van de distributienetten (aansluiting, aftakking, installatie van een cabine of een meter, opening, sluiting en versterking van een meter, technische interventies, opheffing van storingen …), elke vraag in verband met het verzamelen en het valideren van uw verbruiksgegevens (meteropname, meterstand...) elk verzoek tot tussenkomst op het gemeentelijk openbaar verlichtingsnet, verwijzen wij u graag naar de website www.ores.be.

RelativeLinksPlaceholder