ORES Assets is een Waalse intercommunale vereniging die 200 gemeenten groepeert en als doel heeft de toegang tot elektriciteit, aardgas en gemeentelijke openbare verlichting te verzekeren.

Geachte heer, mevrouw,

Overeenkomstig artikel L1532-1, §2 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie hebben wij het genoegen u uit te nodigen op een openbare zitting van de Raad van Bestuur van de Intercommunale ORES Assets, op woensdag 27 september 2023 om 14 u, in haar lokalen, Avenue Jean Monnet 2 in 1348 Louvain-la-Neuve.

Agenda:

  • Voorstelling van het door de Algemene Vergadering van 15 juni 2023 goedgekeurde beheersverslag, dat betrekking heeft op het boekjaar 2022;
  • Vragen en antwoorden.

Als u aanwezig wenst te zijn op deze jaarlijkse voor het publiek toegankelijke zitting, verzoeken wij u, om praktische redenen van goede organisatie en veiligheid in verband met de grootte van de zaal waarin u zult plaatsnemen, om u vóór 14 september 2023 in te schrijven, hetzij via e-mail op infosecretariatores@ores.be, hetzij telefonisch op het nummer 087/59.37.49.

Uitnodiging voor het Publiek – Raad van Bestuur van ORES Assets van 27 september 2023.

 

De bedoeling van deze website is vooral informatie te bieden over het bedrijf en zijn organisatie alsook over de tarieven voor de distributie en de aansluiting van uw woning of bedrijf op het elektriciteits- of aardgasnet.

Voor alle informatie en voor alle vragen over de dagelijkse exploitatie van de distributienetten (aansluiting, aftakking, installatie van een cabine of een meter, opening, sluiting en versterking van een meter, technische interventies, opheffing van storingen …), elke vraag in verband met het verzamelen en het valideren van uw verbruiksgegevens (meteropname, meterstand...) elk verzoek tot tussenkomst op het gemeentelijk openbaar verlichtingsnet, verwijzen wij u graag naar de website www.ores.be.

RelativeLinksPlaceholder