Nuttige links

ORES

ORES : operator belast met de exploitatie van de elektriciteits- en aardgasdistributienetten in het Waals Gewest.

COMNEXIO

COMNEXIO: contactcenter, dochteronderneming van ORES Assets.

De Regulatoren

CREG

CWaPE

Zuivere financieringsintercommunales

CENEO: intercommunale actief in ORES Hainaut Elektriciteit en ORES Hainaut Gas

FINEST : intercommunale actief in ORES Oost

FINIMO : intercommunale actief in ORES Verviers

IDEFIN : intercommunale actief in ORES Namur

IEG : intercommunale actief in ORES Mouscron

IFIGA : intercommunale actief voor de ex-gemeenten Gaselwest

IPFBW : intercommunale actief in ORES Brabant wallon

SOFILUX : intercommunale actief in ORES Luxembourg

Andere nuttige sites

ELIA : Beheerder van het elektriciteitsvervoernet, die instaat voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het hoogspanningstransportnet, met inbegrip van zijn koppelingen met andere netten. ELIA werd eveneens aangesteld als beheerder van de lokale transportnetten met een spanning tussen 30 en 70 kilovolt, die onder de gewestelijke bevoegdheid vallen.

FLUXYS : Onafhankelijke beheerder van de aardgastransportinfrastructuur in België.

SYNERGRID : Federatie van elektriciteits- en gasnetbeheerders in België.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE

SPW (Waalse Overheidsdienst) - Algemene Directie Energie

DE EUROPESE UNIE ONLINE

RelativeLinksPlaceholder