Distributietarieven

Al onze distributietarieven kunnen geraadpleegd worden op ores.be 

 

De distributietarieven raadplegen

U kunt een simulatie maken van uw kosten voor het gebruik van het distributie- en vervoersnet in functie van de op dit ogenblik geldende tarieven.

 

Tariefsimulator

 

Voor een schatting van het totaalbedrag van de factuur van een gebruiker van het residentieel net, d.w.z., het totaal van de energie-, vervoers- en distributiekosten voor de klant, alle belastingen inbegrepen, die een vergelijking van de verschillende formules, die door de op het grondgebied actieve leveranciers worden voorgesteld, mogelijk maakt, kunt u de simulator gebruiken die op de website van de Waalse Commissie voor Energie ter beschikking wordt gesteld door op de volgende link te klikken : http://simulateur.ugr.be.

RelativeLinksPlaceholder